เคมีุภัณฑ์... ผลิตภัณฑ์สารพัดประโยชน์


ในปัจจุบันเคมีภัณฑ์ได้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลายประเภท
บริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์หลายชนิด ได้แก่

โชเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดเหลว นำมาใช้ในการผลิดเยื้อกระดาษสบู่ ผงซักฟอก เส้นใยทอผ้า ผงชูรส และน้ำมันปิโตรเลียม นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยาง แก้ว แผ่นเหล็ก โพลีเมอร์และเรซิน รวมทั้งอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน
โซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดเม็ด นำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นเดียวกับโชเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดเหลว แต่เก็บรักษาและขนส่งได้สะดวกกว่า
โชเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดเกล็ด นำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นเดียวกับโชเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดเหลว แต่เก็บรักษาและขนส่งได้สะดวกกว่า

โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตยาง สบู่ ยา และอาหาร
กรดไฮโดรคลอริค หรือกรดเกลือ นำมาใช้ในการผลิตผงชูรส อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกทั้งยังใช้เพื่อปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของน้ำเสีย

คลอรีนเหลว นำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมพลาสติก ปิโตรเคมี เพื่อฆ่าเชื่อโรคในน้ำประปา และอุตสาหกรรมยา
ก็าซคลอรีน นำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมพลาสติก ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมยา
ก็าซคลอรีนบริสุทธิ์ นำมาใช้ในอุตสาหกรรมโพลีเมอร์และเรซิ่น
โปตัสเซียมคาร์บอเนต นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการทำหลอดภาพ ทีวี และแก้วคุณภาพสูง ตลอดจนอุตสาหกรรมอาหาร ยา และปุ๋ย

โซเดียมไฮโปคลอไรต์ นำมาใช้ฟอกย้อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เยื้ยกระดาษและกระดาษ นอกจากนี้ยังใช้ในการทำลายจุลินทรีย์และเชื้อโรคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้สำหรับสระว่ายน้ำ และการทำความสะอาดห้องน้ำ

ก็าซไฮโดรเจน นำมาใช้ในการผลิตกรดไฮโดรคลอริค พลังงาน และอื่นๆ
นอกจากการผลิตเคมีภัณฑ์ประเภทคลอร์อัลคาไลที่มีพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งแล้ว บริษัทฯ ยังได้นำเข้าเคมีภัณฑ์ประเภท Fluorochemicals และเคมีภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มอื่นๆ เพื่อทำการพัฒนาตลาดในประเทศไทย ได้แก่ fluorinated water and oil repellant,florinated solvent, fluorinated resins for coating, fluorinated resins (PTFE, ETFE), fluorinated elastomers, fluoropolymer films, ion-exchange membrane และ optical filters for PDPs ( ดูสายการผลิตจากตารางด้านล่าง) ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมานี้ใช้คลอรีนเป็นผลิตภัณฑ์เริ่มต้น โดยเทคโนโลยีในการผลิตเคมีภัณฑ์ ต่อเนื่องเหล่านี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นเองจากบริษัทเคมีของกลุ่มอาซาฮีกลาสประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง เป็นบริษัทแม่ ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติโดดเด่น และในอนาคตอันใกล้นี้ ผลิตภัณฑ์หลายชนิดจะมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ชิ้นส่วนรถยนต์ ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าที่ทนต่อความร้อนและสารเคมี อุปกรณ์ที่ใช้กับน้ำมัน ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์เครื่องครัว และเครื่องมือด้านเภสัชกรรม การที่บริษัทฯ นำเข้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มิได้มีวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายแต่เพียงอย่างเดียว แต่หวังว่าวันหนึ่งเมื่อความต้องการของตลาดมีมากพอ บริษัทฯ จะลงทุนตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยต่อไป

AGC Japan